برگزاری نخستین جلسه کارگروه مرکز تخصصی پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در موسسه موسسه بین المللی توان افزا  با همکاری جمهوری اسلامی ایران و دولت آلمان افتتاح گردید.    تهیه دستور العمل نظام آموزشی شغلی سازمانی موسسه  با همکاری شرکت توانیر  مرکز بین المللی آموزشهای تخصصی مدیریت شبکه در زنجان افتتاح گردید. جلسه آموزشی سامانه تدارکات دولت الکنرونیک توسط کارشناس سامانه
نشست کارگروه تخصصی HSE
برگزاری نخستین جلسه کارگروه مرکز تخصصی پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در موسسه
افتتاحیه با حضور معاون وزیر نیرو
موسسه بین المللی توان افزا با همکاری جمهوری اسلامی ایران و دولت آلمان افتتاح گردید.
مصاحبه خبری توانیر با دکتر داود توکلی رئیس موسسه
تهیه دستور العمل نظام آموزشی شغلی سازمانی موسسه با همکاری شرکت توانیر
افتتاح مرکز بین المللی آموزش تخصصی
مرکز بین المللی آموزشهای تخصصی مدیریت شبکه در زنجان افتتاح گردید.
جلسه آموزشی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
جلسه آموزشی سامانه تدارکات دولت الکنرونیک توسط کارشناس سامانه

مجتمع عالی آموزشی آذربایجان وابسته به موسسه آموزش عالی  برنده مناقصه آموزشی نیروگاه شهید رجایی قزوین گردید.

 

به گزارش روابط عمومی مجتمع آذربایجان، موضوع مناقصه، واگذاری و برنامه ریزی دوره های آموزشی تخصصی در دو سطح تکنسینی و کارشناسی  برای کارکنان شرکت مدیریت تولید برق نیروگاه شهید رجایی می باشد. این آموزش در بخش های شغلی 10000-200000-30000 و 40000 به مدت یک سال توسط مجتمع عالی آذربایجان اجرا می گردد. 

به گزارش روابط عمومی بر اساس تفاهم نامه شرکت توزیع نیروی برق تبریز با مجتمع عالی آذربایجان، دوره های ایمنی برق در سطح مقدماتی و پیشرفته در محل مجتمع برگزار می گردد.

 

برگزاری دوره های ایمنی برق در سه سطح کارگری-تکنسینی و کارشناسی برای پرسنل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان بوده و در محل مجتمع عالی آذربایجان می باشد. لازم به ذکر است شروع این دوره ها از شهریور 97 و تا اردیبهشت سال 98 ادامه خواهد د اشت.

این نشست با میزبانی مجتمع عالی آموزشی غرب در کرمانشاه با حضور معاونین منابع انسانی  و مدیران آموزش شرکتهای توزیع نیروی برق و آب و فاضلاب استان کردستان برگزار گردید.در ادامه ،مهندس صحرایی ریاست مجتمع عالی و جمعی از مسئولین آموزش مجتمع نسبت به ارائه گزارشی از فعالیتهای آموزشی و مالی شرکتهای آب و برق استان کردستان در هشت ماهه سال 1397 پرداختند. جلسه بعد ار نبادل نظردر حوزه آموزش و مالی بین شرکتها به کار خود خاتمه داد.

 

به گزارش روابط عمومی موسسه ، به استناد دستور دولت محترم مبنی بر انجام معاملات از طریق سامانه دولت، جلسه ای توجیهی توسط آقای ایمانی کارشناس محترم آن سامانه در تاریخ 97/9/14 در محل دفتر مرکزی -سالن جلسات،  با حضور مدیرمحترم مالی موسسه -کارشناسان مالی و کارپردازان دفتر مرکزی و سایر مراکز آموزشی برگزار گردید. آقای پرویز علیزاده مدیر محترم مالی  هدف از برگزاری این جلسه آموزشی را افزایش آکاهی و توانمند شدن کاربران مربوطه اعلام نموده است. این جلسه با توجه به محدودیت زمانی ،به آموزش خرید از سامانه و همچنین سئوال و پرسش در این زمینه و با رضایتمندی کاربران به اتمام رسید.