اخبار و رویدادها

دوره های آموزشی

دوره های برنامه ریزی شده آتی

 • روش های کاهش تلفات در شبکه های توزیع

  ۱۸ آبان ۱۳۹۹

  کد دوره: ۳۶۱۹

  طول دوره: ۳۶ ساعت

  شرکت متقاضی: توزیع برق آذربایجان شرقی

  برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

  کارشناس آموزش: خانم لیلا دینی

  تارنما: http://aherc.ir

  مشخصات تماس: ۰۹۱۴۳۰۸۵۲۴۸

  شیوه اجرا: مجازی برخط

   

 • پست های GIS

  ۱۸ آبان ۱۳۹۹

  کد دوره: اقتضایی

  طول دوره: ۳۰ ساعت

  شرکت متقاضی: فراخوان

  برگزارکننده: مجتمع اصفهان

  کارشناس آموزش: خانم بهارلوئی

  تارنما: www.iheari.ir

  شیوه اجرا: وبینار

 • راهنمای کاربرد ردیابها در بررسی نشت و فرار آب از مخزن و تکیه گاه سد

  ۲۰ آبان ۱۳۹۹

  کد دوره: ۱۲۱۷

  طول دوره: ۱۲ ساعت

  برگزار کننده: مجمع فارس

  شرکت متقاضی: آب منطقه ای بوشهر

  کارشناس آموزش: آقای باقری

  مشخصات تماس: ۰۷۱۳۸۳۳۰۰۱۵

  شیوه اجرا: ویدئوکنفرانس

 • مدیریت بار

  ۲۴ آبان ۱۳۹۹

  کد دوره: ۳۵۰۴

  طول دوره: ۳۰ ساعت

  شرکت متقاضی: برق منطقه ای آذربایجان

  برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

  کارشناس آموزش: رضا قربان پور طاهری

  شیوه اجرا: مجازی برخط

  تارنما: http://aherc.ir

  مشخصات تماس: ۰۹۱۴۳۰۰۹۶۳۳

 • اصول ایمنی در انبارها

  ۲۵ آبان ۱۳۹۹

  کد دوره: ۸۵۲۸

  طول دوره: ۱۲ ساعت

  شرکت متقاضی: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی

  برگزار کننده: دفتر خراسان جنوبی

  کارشناس آموزش: آقای مرتضی سلحشور

  مشخصات تماس: ۰۵۶۳۲۲۳۱۱۰

  تارنما: https://www.mapsab.ir

  شیوه اجرا: وبینار

 • بهره برداری و مدیریت پیشرفته توزیع

  ۲۸ آبان ۱۳۹۹

  کد دوره: ۳۰۲۱

  طول دوره: ۴۸ ساعت

  شرکت متقاضی: شرکت توزیع نیروی برق مازندران

  برگزار کننده: واحد آموزشی مازندران

  کارشناس آموزش: ابراهیم رزاقی

  شیوه اجرا: مجازی برخط و غیر برخط

  تارنما: www.mwphti.com

دوره های در حال برگزاری

 • فن ورز شبکه هوایی

  ۱۶ شهریور ۱۳۹۹

  کد دوره: اقتضایی

  طول دوره: ۱۳۹

  شرکت متقاضی: شرکت توزیع برق غرب مازندران

  برگزارکننده: واحد آموزشی مازندران

  کارشناس آموزش: رضاعلی کمالی

  شیوه اجرا: حضوری

  تارنما: www.mwphti.com

 • ارتقاء شایستگی و بهبود رفتار سازمانی کارکنان با آموزه های اخلاقی

  ۱۵ مهر ۱۳۹۹

  تاریخ برگزاری: ۲۵ شهریور لغایت ۱۵ مهر

  برگزارکننده: مرکز آموزش از راه دور

  تارنما: http://ieht-gtc.ir

 • بایدها و نبایدها در موج دوم ویروس کرونا

  ۱۶ مهر ۱۳۹۹

  تاریخ برگزاری: ۱۶ لغایت ۲۸ مهرماه

  تاریخ آزمون: ۲۸ لغایت ۳۰ مهرماه

  برگزار کننده: مرکز آموزش از راه دور

  تارنما: http://ieht-gtc.ir

 • دولت الکترونیک

  ۲۰ مهر ۱۳۹۹

  کد دوره: ۷۰۶۷

  طول دوره: ۱۸ ساعت

  شرکت متقاضی: شرکت مدیریت تولید برق نکاء

  برگزار کننده: واحد آموزشی مازندران

  تارنما: www.mwphti.com

  شیوه اجرا: مجازی برخط

  مدرس دوره: طالبی

 • روشهای پیشرفت در برنامه ریزی مدیریت منابع آب

  ۲۱ مهر ۱۳۹۹

  کد دوره: ۱۵۸۰

  طول دوره: ۴۸ ساعت

  شرکت متقاضی: شرکت آب منطقه ای اردبیل

  برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

  شیوه اجرا: مجازی غیر برخط

  کارشناس آموزش: آقای قادری

  تارنما: http://aherc.ir

  مشخصات تماس: ۰۴۵۳۳۷۴۳۳۴۰

 • رعایت ایمنی در شبکه های توزیع

  ۲۳ مهر ۱۳۹۹

  کد دوره: RIT

  طول دوره: ۵۰ ساعت

  شرکت متقاضی: شرکت توزیع نیروی برق گلستان

  برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی خراسان

  کارشناس آموزش: اسلامی

  تارنما: https://www.mapsab.ir

  مشخصات تماس دفتر گلستان: ۰۱۷۳۲۶۸۰۷۵۶

  شیوه اجرا: حضوری

   

   

 • طرح آموزشی خانواده توانمند وزارت نیرو

  ۰۵ آبان ۱۳۹۹

  طرح خاتون

 • پایش و تحلیل محیط زیستی منابع آب

  ۰۵ آبان ۱۳۹۹

  کد دوره: ۲۰۷۸

  طول دوره: ۳۰ ساعت

  شرکت متقاضی: فراخوان

  برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان

  کارشناس آموزش: خانم فرشی

  تارنما: www.iheari.ir

  مشخصات تماس: 09132741587

  شیوه اجرا: وبینار