اخبار و رویدادها

دوره های آموزشی

دوره های برنامه ریزی شده آتی

 • تجزیه و تحلیل اداری

  ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

  کد دوره: 8365

  طول دوره: 32 ساعت

  برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس

  شرکت متقاضی: _شرکت های متقاضی

  کارشناس آموزش: آقای مهندس فرهادی

  مشخصات تماس: 38330015

  شیوه اجرا: ویدئو کنفرانس

  تارنما: farscomplex.ir

 • آشنایی با سیستم های اتوماسیون پست DCS پیشرفته

  ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

  کد دوره: 3178

  طول دوره: ۳۰ ساعت

  برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان

  شرکت متقاضی: فراخوان

  کارشناس آموزش: آقای کریمی

  مشخصات تماس: ۰۹۱۳۶۲۸۱۴۲۴

  شیوه اجرا: وبینار

  تارنما: www.iheari.ir

دوره های در حال برگزاری

 • فن ورز تعمیر شبکه هوایی توزیع به روش خط گرم

  ۰۷ دی ۱۳۹۹

  کد دوره: 74132005008001

  طول دوره: 20 ساعت

  برگزار کننده: واحد آموزشی گیلان

  شرکت متقاضی: توزیع نیروی برق قزوین

  کارشناس آموزش: آقای مسلم فلاحتی

  مشخصات تماس: 01333321972

  شیوه اجرا: ویدئوکنفرانس - حضوری

  تارنما: https://ieht-gilan.ir/

 • آشنایی با مکانیزاسیون شبکه های توزیع وGis

  ۲۵ بهمن ۱۳۹۹

  کد دوره: 3555

  طول دوره:30 ساعت

  برگزار کننده: واحد آموزشی مازندارن 

  شرکت متقاضی: توزیع نیروی برق مازندران

  کارشناس آموزش:  ابراهیم رزاقی

  مشخصات تماس: 09113535167

  شیوه اجرا: برخط (غیر حضوری )

  تارنما: mwphti.com

 • روش‌های کاهش تلفات در شبکه‌های توزیع

  ۲۸ بهمن ۱۳۹۹

  کد دوره: 3619

  طول دوره: 36ساعت

  برگزار کننده: واحد آموزشی گیلان

  شرکت متقاضی: توزیع گیلان

  کارشناس آموزش: آقای مسلم فلاحتی

  مشخصات تماس: 01333321972 

  شیوه اجرا: ویدئو کنفرانس

  تارنما: 

 • متعادل سازی بار در شبکه های توزیع

  ۰۲ اسفند ۱۳۹۹

  کد دوره: 3598

  طول دوره: 24ساعت

  برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

  شرکت متقاضی: توزیع 

  کارشناس آموزش: حسین قادری

  مشخصات تماس: 04533743340

  شیوه اجرا: برخط (غیرحضوری)

  تارنما: aherc.ir

 • آشنایی با انواع کنتورها (ویژه صنعت آب و فاضلاب)

  ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

  کد دوره: 85770

  طول دوره: 20ساعت

  برگزار کننده: مجمتع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان

  شرکت متقاضی: آب و فاضلاب استان هرمزگان

  کارشناس آموزش: خانم اتابک 

  مشخصات تماس: 09179983509

  شیوه اجرا: وبینار

  تارنما: www.iheari.ir

 • آشنایی با شبکه های فوق توزیع

  ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

  کد دوره: 3542

  طول دوره: 18 ساعت

  برگزار کننده: مجمتع عالی آموزشی و پژوهشی فارس

  شرکت متقاضی: توزیع نیروی برق فارس

  کارشناس آموزش: آقای مهندس امینی

  مشخصات تماس: 07138330016

  شیوه اجرا: ویدئو کنفرانس

  تارنما: farscomplex.ir

 • اصول مانور شبکه

  ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

  کد دوره: 3381

  طول دوره: 34ساعت

  برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس

  شرکت متقاضی: شرکت های متقاضی

  کارشناس آموزش: آقای مهندس امینی

  مشخصات تماس: 07138330016

  شیوه اجرا: ویدئو کنفرانس

  تارنما: farscomplex.irr

 • اصول مانور شبکه

  ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

  کد دوره: 3381

  طول دوره: 34 ساعت

  برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس

  شرکت متقاضی: شرکت های متقاضی

  کارشناس آموزش:آقای مهندس امینی

  مشخصات تماس: 07138330016

  شیوه اجرا: ویدئو کنفرانس

  تارنما: farscomplex.ir

 • اصول مانور شبکه

  ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

  کد دوره: ۳۳۸۱

  طول دوره: ۳۴ ساعت

  برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس

  شرکت متقاضی: شرکت های متقاضی

  کارشناس آموزش: آقای مهندس امینی

  مشخصات تماس: 07138330016

  شیوه اجرا: ویدئوکنفرانس

  تارنما: farscomplex.ir

 • آشنایی با شبکه های فوق توزیع

  ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

  کد دوره: ۳۵۴۲

  طول دوره: ۱۸ ساعت

  برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس

  شرکت متقاضی: توزیع نیروی برق فارس

  کارشناس آموزش: آقای مهندس امینی

  مشخصات تماس: 07138330016

  شیوه اجرا: ویدئوکنفرانس

  تارنما: farscomplex.ir