اخبار و رویدادها

دوره های آموزشی

دوره های برنامه ریزی شده آتی

 • مدیریت محیط زیست در نیروگاه

  ۲۹ دی ۱۳۹۹

  کد دوره: 3061

  طول دوره: 18ساعت

  برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غرب

  شرکت متقاضی: مدیریت تولید نیروی برق شهید مفتح

  کارشناس آموزش: سعید ابراهیمی

  مشخصات تماس: 09197026320

  شیوه اجرا: برخط

  تارنما: http://ksh-ieht.irir

 • آشنایی با نرم افزارهای تخصصی دیسپاچینگ

  ۲۹ دی ۱۳۹۹

  کد دوره: 3362

  طول دوره: 24 ساعت

  برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

  شرکت متقاضی: برق منطقه‌ای آذربایجان

  کارشناس آموزش: لیلا دینی

  مشخصات تماس: 09143085248

  شیوه اجرا: برخط (غیر حضوری)

  تارنما: http://aherc.ir

 • مدیریت سبز

  ۰۲ بهمن ۱۳۹۹

  کد دوره: TGCM-1090

  طول دوره: 8 ساعت

  برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس

  شرکت متقاضی: آب منطقه ای فارس

  کارشناس آموزش: فرهادی

  مشخصات تماس: 38330015

  شیوه اجرا: ویدئوکنفرانس

  تارنما: farscomplex.ir

 • دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌های توسعه منابع آب و آب و فاضلاب

  ۰۵ بهمن ۱۳۹۹

  کد دوره: 1230

  طول دوره: 38 ساعت

  برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی خراسان

  شرکت متقاضی: شرکت آب منطقه ای گلستان

  کارشناس آموزش: رضا اسلامی

  مشخصات تماس: 01732680756

  شیوه اجرا: حضوری

  تارنما: https://www.mapsab.ir/

 • آشنایی با پست ها و شبکه های توزیع

  ۰۷ بهمن ۱۳۹۹

  کد دوره: 3529

  طول دوره: 24 ساعت

  برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی خراسان

  شرکت متقاضی: شرکت توزیع نیروی برق گلستان

  کارشناس آموزش: -رضا اسلامی

  مشخصات تماس: 01732680756

  شیوه اجرا: حضوری

  تارنما: https://www.mapsab.ir/

 • پروژه روش های مهندسی کنترلی سیلاب

  ۱۳ بهمن ۱۳۹۹

  کد دوره: 1169

  طول دوره: 48ساعت

  برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان

  شرکت متقاضی: آب منطقه ای کرمان

  کارشناس آموزش: شیلا هشیاری پور 

  مشخصات تماس: 09308557668

  شیوه اجرا: وبینار

  تارنما: www.iheari.ir

دوره های در حال برگزاری

 • فن ورز تعمیر شبکه هوایی توزیع به روش خط گرم

  ۰۷ دی ۱۳۹۹

  کد دوره: 74132005008001

  طول دوره: 20 ساعت

  برگزار کننده: واحد آموزشی گیلان

  شرکت متقاضی: توزیع نیروی برق قزوین

  کارشناس آموزش: آقای مسلم فلاحتی

  مشخصات تماس: 01333321972

  شیوه اجرا: ویدئوکنفرانس - حضوری

  تارنما: https://ieht-gilan.ir/

 • حقوق بین المللی آب

  ۰۷ دی ۱۳۹۹

  کد دوره: ۱۰۳۷

  طول دوره: ۳۰ ساعت

  برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غرب

  شرکت متقاضی: کلیه شرکت های آب منطقه ای

  کارشناس آموزش: امین حدادی

  مشخصات تماس: 09188572671

  تارنما: http://ksh-ieht.ir

 • آشنایی با پروتکل های رایج در صنعت برق

  ۱۵ دی ۱۳۹۹

  کد دوره: 3071

  طول دوره: 30 ساعت

  برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان

  شرکت متقاضی: فراخوان

  کارشناس آموزش: خانم الهه بهارلوئی

  مشخصات تماس: 09919002844

  شیوه اجرا: وبینار

  تارنما: www.iheari.ir

 • ترمیم هزینه و یارانه ها در بخش خدمات آب

  ۲۱ دی ۱۳۹۹

  کد دوره: 2094

  طول دوره: 30 ساعت

  برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان

  شرکت متقاضی: آب و فاضلاب هرمزگان

  کارشناس آموزش: خانم مهرناز اتابک

  مشخصات تماس: 09179983509

  شیوه اجرا: وبینار

  تارنما: www.iheari.ir

 • الکتروهیدرولیک و الکتروپنیوماتیک

  ۲۴ دی ۱۳۹۹

  کد دوره: 3154

  طول دوره: 36 ساعت

  برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غرب

  شرکت متقاضی: نیروگاه های تابعه

  کارشناس آموزش: سعید ابراهیمی

  مشخصات تماس: 09197026320

  تارنما: http://ksh-ieht.ir

  شیوه اجرا: برخط

 • اصول مانور شبکه

  ۲۴ دی ۱۳۹۹

  کد دوره: 3381

  طول دوره: 30 ساعت

  برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان

  شرکت متقاضی: فراخوان

  کارشناس آموزش: خانم الهه بهارلوئی

  مشخصات تماس: 09919002844

  شیوه اجرا: ویدئوکنفرانس - حضوری

  تارنما: www.iheari.ir

 • برون سپاری در صنعت آب و برق

  ۲۴ دی ۱۳۹۹

  کد دوره: 8613

  طول دوره: 24 ساعت

  برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس

  شرکت متقاضی: آب منطقه ای فارس

  کارشناس آموزش: مهندس فرهادی

  مشخصات تماس: 38330015

  شیوه اجرا: ویدئوکنفرانس

  تارنما: farscomplex.ir

 • بیلان آبهای زیر زمینی (در آبرفت – در کارست)

  ۲۴ دی ۱۳۹۹

  کد دوره: ۱۱۵۸

  طول دوره: ۱۸ ساعت

  برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس

  شرکت متقاضی: آب منطقه ای فارس

  کارشناس آموزش: آقای باقری

  مشخصات تماس: ۰۷۱۳۸۳۳۰۰۱۷

  شیوه اجرا: ویدئوکنفرانس

  تارنما: farscomplex.ir