اخبار و رویدادها

دوره های آموزشی

دوره های برنامه ریزی شده آتی

 • حقوق و تعیین حریم منابع آب

  ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

  کد دوره: 1528

  طول دوره: 30 ساعت

  برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غرب

  شرکت متقاضی:آب منطقه‌ای‌های تابعه

  کارشناس آموزش: امین حدادی  

  مشخصات تماس: 09188572671

  شیوه اجرا: مجازی

  تارنما: http://ksh-ieht.ir

 • اجرای کابل خودنگهدار (گروه سه)

  ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

  کد دوره: 8370

  طول دوره: 34 ساعت

  برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان

  شرکت متقاضی: توزیع برق شهرستان اصفهان

  کارشناس آموزش: محمدی نژاد

  مشخصات تماس: 09131145349

  شیوه اجرا: حضوری

  تارنما: www.iheari.ir

 • آشنایی با تجهیزات و لوازم اندازه گیری

  ۰۵ خرداد ۱۴۰۰

  کد دوره: 3531

  طول دوره: 30 ساعت

  برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان

  شرکت متقاضی:توزیع برق جنوب کرمان

  کارشناس آموزش: خانم دهقانی

  مشخصات تماس: 09014377705

  شیوه اجرا: وبینار

  تارنما: www.iheari.ir

 • اجرای کابل خودنگهدار (گروه چهار)

  ۰۵ خرداد ۱۴۰۰

  کد دوره: 8370

  طول دوره: 34 ساعت

  برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان

  شرکت متقاضی: توزیع برق شهرستان اصفهان

  کارشناس آموزش: محمدی نژاد

  مشخصات تماس: 09131145349

  شیوه اجرا: حضوری

  تارنما: www.iheari.ir

 • کاربرد مدل ریاضیHECRAS در مهندسی رودخانه

  ۱۷ خرداد ۱۴۰۰

  کد دوره: 1650

  طول دوره: 30 ساعت

  برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان

  شرکت متقاضی: -

  کارشناس آموزش: خانم دهقانی

  مشخصات تماس: 09014377705

  شیوه اجرا: آفلاین با جلسه آنلاین

  تارنما: www.iheari.ir

دوره های در حال برگزاری

 • فن ورز تعمیر شبکه هوایی توزیع به روش خط گرم

  ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

  کد دوره: 741320050040001

  طول دوره: 192 ساعت

  برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان

  شرکت متقاضی: توزیع برق شهرستان اصفهان

  کارشناس آموزش: محمدی نژاد

  مشخصات تماس: 09131145349

  شیوه اجرا: آفلاین/ حضوری

  تارنما: www.iheari.ir