اخبار و رویدادها

دوره های آموزشی

دوره های برنامه ریزی شده آتی

 • آشنایی با طراحی و توسعه شبکه توزیع

  ۱۵ آذر ۱۳۹۹

  کد دوره: ۳۵۸۵

  طول دوره: ۲۴ ساعت

  برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

  شرکت متقاضی: توزیع برق آذربایجان شرقی

  کارشناس آموزش: لیلا دینی

  مشخصات تماس: ۰۹۱۴۳۰۸۵۲۴۸

 • آشنایی با قراردادها و مقررات پیمانکاران

  ۱۶ آذر ۱۳۹۹

  کد دوره: 2079

  طول دوره: 18 ساعت

  برگزار کننده: مرکز آموزش از راه دور

  شرکت متقاضی: نیروگاه طرشت

  کارشناس آموزش: آقای محمد پالیزکار

  مشخصات تماس: 01333332640

  تارنما: www.ieht-gtc.ir

  شیوه اجرا: مجازی آفلاین

 • مدیریت سیستمهای منابع آب

  ۱۹ آذر ۱۳۹۹

  کد دوره: ۱۴۴۰

  طول دوره: ۴۸ ساعت

  برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس

  شرکت متقاضی: آب منطقه ای فارس

  کارشناس آموزش: آقای باقری

  مشخصات تماس: ۰۷۱۳۸۳۳۰۰۱۷

  تارنما: farscomplex.ir

  شیوه اجرا: ویدئوکنفرانس

 • امنیت سیستم های کنترل صنعتی

  ۲۲ آذر ۱۳۹۹

  کد دوره: اقتضایی

  طول دوره: ۱۶ ساعت

  برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

  شرکت متقاضی: توزیع برق آذربایجان شرقی

  کارشناس آموزش: لیلا دینی

  مشخصات تماس: 09143085248

  تارنما: http://aherc.ir

 • برنامه ریزی و مدیریت رودخانه

  ۱۰ دی ۱۳۹۹

  کد دوره: 1134

  طول دوره: 30 ساعت

  برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس

  شرکت متقاضی: آب منطقه ای فارس

  کارشناس آموزش: آقای باقری

  مشخصات تماس: 07138330017

  تارنما: farscomplex.ir

  شیوه اجرا: ویدئوکنفرانس

 • بیلان آبهای زیر زمینی (در آبرفت – در کارست)

  ۲۴ دی ۱۳۹۹

  کد دوره: ۱۱۵۸

  طول دوره: ۱۸ ساعت

  برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس

  شرکت متقاضی: آب منطقه ای فارس

  کارشناس آموزش: آقای باقری

  مشخصات تماس: ۰۷۱۳۸۳۳۰۰۱۷

  شیوه اجرا: ویدئوکنفرانس

  تارنما: farscomplex.ir

   

دوره های در حال برگزاری