کتاب‌ها

نمایش 1 تا 18 مورد از کل 25 مورد

ایمنی در برق

ایمنی در برق

قیمت : ۶۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۹

بهره برداری نیروگاه های سیکل ترکیبی

بهره برداری نیروگاه های سیکل ترکیبی

قیمت : ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

درسنامه ترانسفورماتور

درسنامه ترانسفورماتور

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۵

حفاظت تجهیزات نیروگاهی (رله های جریانی)

حفاظت تجهیزات نیروگاهی (رله های جریانی)

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸

حفاظت تجهیزات نیروگاهی (رله های جریانی)

حفاظت تجهیزات نیروگاهی (رله های جریانی)

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

تولید انرژی الکتریکی (جلد دوم)

تولید انرژی الکتریکی (جلد دوم)

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۶

تولید انرژی الکتریکی (جلد اول)

تولید انرژی الکتریکی (جلد اول)

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸

ترانسفورماتور

ترانسفورماتور

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۸۹

پست های فشار قوی و تجهیزات مربوطه ۱ و ۲

پست های فشار قوی و تجهیزات مربوطه ۱ و ۲

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸

بررسی سیستم های قدرت پیشرفته ( جلد اول )

بررسی سیستم های قدرت پیشرفته ( جلد اول )

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸

مبانی حفاظت سیستم های قدرت

مبانی حفاظت سیستم های قدرت

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰

روغن کاری یاتاقان ها و تعمیرات آن ها

روغن کاری یاتاقان ها و تعمیرات آن ها

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۲

توربین های گازی

توربین های گازی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۰

نقشه خوانی الکتریکی

نقشه خوانی الکتریکی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۰