ترمیم هزینه و یارانه ها در بخش خدمات آب

تاریخ شروع : ۲۱ دی ۱۳۹۹
تاریخ پایان : ۰۲ بهمن ۱۳۹۹

کد دوره: 2094

طول دوره: 30 ساعت

برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان

شرکت متقاضی: آب و فاضلاب هرمزگان

کارشناس آموزش: خانم مهرناز اتابک

مشخصات تماس: 09179983509

شیوه اجرا: وبینار

تارنما: www.iheari.ir