دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌های توسعه منابع آب و آب و فاضلاب

تاریخ شروع : ۰۵ بهمن ۱۳۹۹
تاریخ پایان : ۲۶ بهمن ۱۳۹۹

کد دوره: 1230

طول دوره: 38 ساعت

برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی خراسان

شرکت متقاضی: شرکت آب منطقه ای گلستان

کارشناس آموزش: رضا اسلامی

مشخصات تماس: 01732680756

شیوه اجرا: حضوری

تارنما: https://www.mapsab.ir/