آشنایی با نرم افزارهای تخصصی دیسپاچینگ

تاریخ شروع : ۲۹ دی ۱۳۹۹
تاریخ پایان : ۰۱ بهمن ۱۳۹۹

کد دوره: 3362

طول دوره: 24 ساعت

برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

شرکت متقاضی: برق منطقه‌ای آذربایجان

کارشناس آموزش: لیلا دینی

مشخصات تماس: 09143085248

شیوه اجرا: برخط (غیر حضوری)

تارنما: http://aherc.ir