الزامات روغن عایق، عملکردی، شیمیایی، فیزیکی، بهداشت و ایمنی

تاریخ : ۲۰ بهمن ۱۳۹۹
الزامات روغن عایق، عملکردی، شیمیایی، فیزیکی، بهداشت و ایمنی

با همکاری شرکت پیروگریس نماینده رسمی و انحصاری کمپانی NYNAS در ایران

آدرس: تبریز - جاده سنتو - سه راه قراملک - مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

شماره تماس: ۰۴۱۳۲۸۷۵۹۱۳

آدرس تارنما:  WWW.AHERC.IR

پوستر انگلیسی: