روش‌های کاهش تلفات در شبکه‌های توزیع

تاریخ شروع : ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
تاریخ پایان : ۲۰ اسفند ۱۳۹۹

کد دوره: 3619

طول دوره: 36ساعت

برگزار کننده: واحد آموزشی گیلان

شرکت متقاضی: توزیع گیلان

کارشناس آموزش: آقای مسلم فلاحتی

مشخصات تماس: 01333321972 

شیوه اجرا: ویدئو کنفرانس

تارنما: