بایدها و نبایدها در موج دوم ویروس کرونا

تاریخ شروع : ۱۶ مهر ۱۳۹۹
تاریخ پایان : ۱۷ آبان ۱۳۹۹
بایدها و نبایدها در موج دوم ویروس کرونا

تاریخ برگزاری: ۱۶ لغایت ۲۸ مهرماه

تاریخ آزمون: ۲۸ لغایت ۳۰ مهرماه

برگزار کننده: مرکز آموزش از راه دور

تارنما: http://ieht-gtc.ir