روش های کاهش تلفات در شبکه های توزیع

تاریخ شروع : ۱۸ آبان ۱۳۹۹
تاریخ پایان : ۲۶ آبان ۱۳۹۹
روش های کاهش تلفات در شبکه های توزیع

کد دوره: ۳۶۱۹

طول دوره: ۳۶ ساعت

شرکت متقاضی: توزیع برق آذربایجان شرقی

برگزار کننده: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

کارشناس آموزش: خانم لیلا دینی

تارنما: http://aherc.ir

مشخصات تماس: ۰۹۱۴۳۰۸۵۲۴۸

شیوه اجرا: مجازی برخط