مخاطب شناسی و نیازسنجی ویژه آموزش های دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو

با سلام و احترام؛

موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق با همکاری دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو در نظر دارد برای برنامه ریزی بهتر، نیازهای آموزشی این حوزه را شناسایی نماید. برای این منظور دیدگاه های شاغلین در پست های مدیریتی و کارشناسی گردآوری و بر مبنای آن دوره های آموزشی در سال ۱۴۰۰ تدوین و اجرا خواهد شد.

در ادامه، برخی از عناوین دوره های آموزشی ویژه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ارائه شده است. خواهشمند است نظرات خود را در مورد میزان اهمیت و ضرورت هر یک از این عناوین با توجه به شغل فعلی خود بیان نمایید. در ضمن، چنانچه دوره ای را قبلا گذرانده اید در قسمت مربوطه علامت بزنید. همچنین، در صورتی که دوره های آموزشی دیگری را ضروری می دانید در پایان جدول پیشنهاد کنید.

 از همراهی شما سپاسگزاریم.

 • 0
 • جنسیت*
  مرد
  زن
  1
 • سطح تحصیلات*آخرین مقطع تحصیلی تان را انتخاب کنید
  2
 • سابقه کار*
  3
 • پست سازمانی*پست سازمانی مورد نظر را انتخاب کنید
  4
 • رسته شغلی*
  5
 • نوع استخدام*
  6
 • شرکت مادرتخصصی مرتبط*
  7
 • نظرسنجی و ارزشیابی سال ۱۳۹۹
  8
 • آیا در دوره های آموزشی حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت داشته اید؟*
  بلی
  خیر
  9
 • اولویت شما به لحاظ میزان اهمیت و نیاز شغلی به دوره آموزشی، برای سال آینده به چه ترتیبی است؟ (۰ کمترین اولویت و ۱۰ بیشترین اولویت).
  15

 • دوره های آموزشی پیشنهادی در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
  16
 • ۱- مقابله با بحران*از یک تا ده امتیاز بدهید
  17
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  18
 • ۲- پدافند زیستی در صنعت آب و برق*
  19
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  20
 • ۳- مبانی آمایش و مکان یابی*
  21
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  22
 • ۴- مدیریت بحران در شبکه فاضلاب*
  23
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  24
 • ۵- دفاع الکترومغناطیسی و گرافیتی*
  25
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  26
 • ۶- روان آب سطحی و کنترل سیلاب*
  27
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  28
 • ۷- بهداشت عمومی در محیط کار*
  29
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  30
 • ۸- مدیریت بحران (حین انتصاب، مدیران میانی و ارشد)*
  31
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  32
 • ۹- مدیریت بحران های اجتماعی (حین انتصاب، مدیران میانی و ارشد)*
  33
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  34
 • ۱۰- برنامه ریزی و عمل در بحران (حین انتصاب، مدیران میانی و ارشد)*
  35
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  36
 • ۱۱- مدیریت بحران (ویژه مدیران زن و مدیران جوان)*
  37
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  بلی
  38
 • ۱۲- اصول پدافند غیرعامل*
  39
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  40
 • ۱۳- اصول و مبانی پدافند غیرعامل در طرح های آبی*
  41
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  42
 • ۱۴- پدافند غیرعامل در صنعت آب و فاضلاب*
  43
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  44
 • ۱۵- پدافند اقتصادی (دفاع اقتصادی)*
  45
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  46

 • دوره های آموزشی پیشنهادی در حوزه HSE
  47
 • ۱۶- HSE*
  48
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  49
 • ۱۷- HSE_MS*
  50
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  51
 • ۱۸- HSE در صنعت آب (ویژه مدیران)*
  52
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  53
 • ۱۹- HSE در صنعت آب و فاضلاب (ویژه مدیران شهری)*
  54
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  55
 • ۲۰- HSE و HSE Plan پیمانکاران*
  56
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  57
 • ۲۱- ارتقاء فرهنگ HSE و انگیزش کارکنان*
  58
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  59
 • ۲۲- مبانی HSE*
  60
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  61
 • ۲۳- مدیریت و واکنش در شرایط اضطراری*
  62
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  63
 • ۲۴- ارزیابی تغییر اقلیم و پیامدهای آن*
  64
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  65
 • ۲۵- آشنایی با انواع آلودگی های زیست محیطی و کنترل آن*
  66
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  67
 • ۲۶- نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS)*
  68
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  69
 • ۲۷- اصول برنامه ریزی در HSE*
  70
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  71
 • ۲۸- آشنایی با اصول و مقررات HSE*
  72
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  73
 • ۲۹- مدیریت ایمنی شیمیایی*
  74
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  75
 • ۳۰- بیوریتم*
  76
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  77
 • ۳۱- بیماریهای شغلی*
  78
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  79
 • ۳۲- خطای انسانی و اعمال ناایمن*
  80
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  81
 • ۳۳- شاخص های کلیدی عملکرد در HSE*
  82
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  83
 • ۳۴- مجوز کار ایمن*
  84
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  85
 • ۳۵- ایمنی کار در فضای بسته (محصور)*
  86
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  87
 • ۳۶- شناسایی و ارزیابی مخاطرات زیست محیطی (EIA)*
  88
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  89
 • ۳۷- مدیریت ایمنی فرآیند (PSM)*
  90
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  91

 • دوره های پیشنهادی پژوهش محور
  92
 • ۳۸- بررسی الزامات امنیتی در طراحی مراکز داده، امن سازی با رویکرد پدافند غیرعامل*
  93
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  94
 • ۳۹- حفاظت الکترومغناطیسی از مراکز حیاتی حساس و مهم (دفاع الکترومغناطیسی)*
  95
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  96
 • ۴۰- مدیریت امنیت سایبری در زیرساخت ها*
  97
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  98
 • ۴۱- حفاظت از زیرساخت های حیاتی و اصول الزامات راهبردها و اقدامات اساسی*
  99
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  100
 • ۴۲- بررسی و ارائه روش های کاربردی امن سازی سیستم عامل و سیستم های شخصی*
  101
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  102
 • ۴۳- استرس شغلی و روش های مقابله با آن*
  103
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  104
 • ۴۴- نگرش مدیریتی به کنترل عوامل مخاطره آمیز در محیط کار*
  105
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  106
 • ۴۵- ارزیابی استراتژیک اثرات زیست محیطی*
  107
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  108
 • ۴۶- اصول ایمنی حفاظت فنی و بهداشت کار (بهداشت عمومی در محیط کار)*
  109
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  110
 • ۴۷- مدیریت واکنش در شرایط اضطراری و تجزیه و تحلیل فرآیند حوادث و بحران*
  111
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  112
 • ۴۸- ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی بافت ها، زیرساخت های شهری بر مبنای مدیریت بحران و تهدیدهای احتمالی*
  113
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  114
 • ۴۹- پدافند غیرعامل با رویکرد پدافند مردم محور و فرهنگی*
  115
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  116
 • ۵۰- پدافند غیرعامل با رویکرد پدافند اقتصادی (پدافند اقتصادی)*
  117
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  118
 • ۵۱- پدافند فنی مهندسی با رویکرد پدافند کالبدی (مبانی آمایش و مکان یابی)*
  119
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  120
 • ۵۲- روش های پدافند غیرعامل در مقابله با تهدیدات بیولوژیکی، شیمیایی و پرتوی (پدافند زیستی در صنعت آب و برق)*
  121
 • آیا قبلا این دوره را گذرانده اید؟*
  بلی
  خیر
  122
 • ۵۳- در صورتی که به دوره ای خارج از فهرست بالا علاقمند هستید، در قسمت زیر ذکر نمایید:*
  123