فهرست کامل دوره ها - بروزرسانی ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

ردیفنام دورهکد دورهمدت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانمدرس دوره
1پیش بینی و کنترل سیلاب11803099/12/1199/12/24میترا جوان
2اصول و تکنیک ها و موانع خلاقیت9245899/12/0999/12/24مجید استواری
3مدیریت بهره وری و روش های اندازه گیری شاخص های بهره وری26272499/12/1299/12/13مهدی پذیری
4آشنایی با نظام تامین اجتماعی و بازنشستگی کارکنان8321499/12/1399/12/13حسن فریدونیان شهری
5آموزش سامانه نجاحاقتضایی121۳9۹/12/11۱۳۹۹/12/12هومن صدر نوری
6مستندسازی تجربیات87711699/12/0599/12/06آقای ساسان رستم نژاد
7برون سپاری در صنعت آب و برق86132499/12/0699/12/14آقای محمد علی نعمتی
8قانون کار و تامین اجتماعی84011299/12/0699/12/14آقای فتح الدین هاشمی
9اقتصاد در HSE....1299/12/1199/12/20آقای مجتبی کمالی نیا
10اصول مانور شبکه33813499/12/1299/12/24آقای محسن محمدی
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷۴۸ مورد.