فهرست کامل دوره ها - بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

ردیفنام دورهکد دورهمدت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانمدرس دوره
11اجرای کابل خودنگهدار شبکه فشار ضعیف به روش خط گرم (گروه چهار)8370341400/03/051400/03/07آقای سلیمی
12اجرای کابل خودنگهدار شبکه فشار ضعیف به روش خط گرم (گروه سه)8370341400/02/291400/02/31آقای سلیمی
13اجرای کابل خودنگهدار شبکه فشار ضعیف به روش خط گرم (گروه دو)8370341400/02/081400/02/10آقای سلیمی
14اجرای کابل خودنگهدار شبکه فشار ضعیف به روش خط گرم (گروه یک)8370341400/02/011400/02/03آقای سلیمی
15قوانین و مقررات حقوقی قراردادها8370341400/01/221400/01/31آقای قره داغلی
16اخلاق حرفه ای923631400/01/181400/01/18آقای رفیعی
17قانون کار و تامین اجتماعی84011299/12/1799/12/23خانم شیرانی
18آئین نگارش حقوقی8035899/12/1899/12/18آقای محمدی
19مدیریت سبزTGCM1090899/12/2399/12/23خانم فرشی
20راهنمای پاد سیل سازی11041899/12/2699/12/27آقای مغربی
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۸۷ مورد.