فهرست کامل دوره ها - بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

ردیفنام دورهکد دورهمدت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانمدرس دوره
31آشنایی با تجیزات ایمنی ، ادوات ، ابزار کارودستگاههای تستp12206699/12/1799/11/19مهندس شجاعی
32معرفی بازدیدها ، سرویس وتعمیرات دوره ای پیشگیرانهp12205699/12/1899/12/20مهندس شجاعی
33اصول انبارداری و انبارگردانی85273099/11/2899/12/20اسمعیل اقبالی فرد
34مدیریت تعارض منافعTGCM1104699/12/1199/12/18یحیی مرتب- وحید کشافی نیا
35ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فسادTGCM1004699/12/1399/12/19سیدمهدی موسوی
36پمپ فن کمپرسور (گروه 2)40364299/11/2699/12/24حسین شاه ملک پور
37پمپ فن کمپرسور (گروه 1)40364299/11/2899/12/26محمدصالح غلامی
38خط گرم ( گروه 2)7413200500800120099/10/0799/12/27سیدحسن عاصفی
39خط گرم ( گروه 1)7413200500800120099/10/0799/12/24سیدحسن عاصفی
40پیش بینی و کنترل سیلاب11803099/12/1199/12/24میترا جوان
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۸۷ مورد.