فهرست کامل دوره ها - بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

ردیفنام دورهکد دورهمدت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانمدرس دوره
41اصول و تکنیک ها و موانع خلاقیت9245899/12/0999/12/24مجید استواری
42مدیریت بهره وری و روش های اندازه گیری شاخص های بهره وری26272499/12/1299/12/13مهدی پذیری
43آشنایی با نظام تامین اجتماعی و بازنشستگی کارکنان8321499/12/1399/12/13حسن فریدونیان شهری
44آموزش سامانه نجاحاقتضایی121۳9۹/12/11۱۳۹۹/12/12هومن صدر نوری
45مستندسازی تجربیات87711699/12/0599/12/06آقای ساسان رستم نژاد
46برون سپاری در صنعت آب و برق86132499/12/0699/12/14آقای محمد علی نعمتی
47قانون کار و تامین اجتماعی84011299/12/0699/12/14آقای فتح الدین هاشمی
48اقتصاد در HSE....1299/12/1199/12/20آقای مجتبی کمالی نیا
49اصول مانور شبکه33813499/12/1299/12/24آقای محسن محمدی
50آشنایی با شبکه های فوق توزیع35421899/12/1299/12/25آقای حمید حقیقت
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۷۸۷ مورد.