فهرست کامل دوره ها - بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

ردیفنام دورهکد دورهمدت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانمدرس دوره
771آشنایی با انواع کنتورهای دیجیتالی35263099/07/20۹۹/۰۷/29بهروان پور
772آشنایی با مفاهیم و تجهیزات تولید، انتقال و توزیع (ویژه صنعت برق)30113099/07/19۹۹/۰۷/22محمدی
773شناخت شبکه های الکتریکی34383699/07/19۹۹/۰۷/22امین صدیقی
774اصول ایمنی و کنترل کاهش ضایعات35723499/07/19۹۹/۰۷/22غلامرضا پوررضا
775پایداری سیستم قدرت33963099/07/19۹۹/۰۷/22نوید تقی زادگان
776مدیریت انرژی تخصصی برقDPA 395۳۰ ساعت99/07/19۹۹/۰۷/23اعضای مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی
777روش پاسخگویی به مراجعین86671899/07/1599/7/29خوش فهم
778آشنایی با استانداردهای شبکه های توزیع35163099/07/15۹۹/۰۷/23رحیمی
779امور دفتری85653699/07/1499/7/28عاقلی
780آشنایی با نرم افزارهای تخصصی مطالعات شبکه (PSSE)336724 ساعت99/07/1399/07/27عطائیان
نمایش ۷۷۱ تا ۷۸۰ مورد از کل ۷۸۷ مورد.