فهرست کامل دوره ها - بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

ردیفنام دورهکد دورهمدت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانمدرس دوره
81ارزیابی اقتصادی طرح ها و پروژه های آب و فاضلاب21463099/12/10-مزدا بهنیا
82آشنایی با تهدیدات در فضای سایبری در صنعت آب و برقTGCM 1083699/12/1399/12/13آقای تابع
83آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن83263499/12/0299/12/05خانم میرزابیگی
84آشنایی با مقررات ایمنی شبکه برق گروه 233363099/12/1399/12/20محمود جعفری
85آشنایی با مقررات ایمنی شبکه برق گروه 133363099/11/2999/12/06محمود جعفری
86آشنایی با قانون کار8010899/12/1199/12/11محمدرضا گنجی
87وسایل اندازه گیری و کنترل تاسیسات14933099/12/0499/12/13علی صالحی
88فلسفه مدیریت__899/12/0399/12/20علی نصراصفهانی
89پیاده سازی بخش انرژی نظام مدیریت سبز و شاخص مدیریت مصرف انرژی در دستگاه های اجرایی92101299/11/1599/11/29سیدمهدی اعرابی
90مهارت توسعه اعتماد9210899/12/0299/12/06شایسته کاظمی
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۷۸۷ مورد.