فهرست کامل دوره ها - بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

ردیفنام دورهکد دورهمدت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانمدرس دوره
138------
204فن بیان، سخن وری و اراءه گزارش خبری--99/11/2599/11/29دوازده امامی
207کنترل و نظارت بر بیمه نامه های قراردادهای پیمانکاران(گروه یک)8582-99/12/599/12/5زیارتی- نصر
208کنترل و نظارت بر بیمه نامه های قراردادهای پیمانکاران(گروه دو)8582-99/12/699/12/6زیارتی- نصر
607فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان مبتنی بر ارزشهای اسلامیTIM-300512 ساعت99/09/0199/09/15-
783اخلاق حرفه ای کارگزارهای اسلامی مبتنی بر آموزه های اسلام و نظام اداریTIM-300712 ساعت99/07/1299/07/22...
512کار تیمی و حل مسالهtim-300612ساعت99/09/2399/09/24هوشنگ تقی زاده
629پایش کیفی منابع آب116118 ساعت99/08/2099/09/04مهدی دینی
782حکومت مهدوی و وظایف منتظرانTGCM-103820 ساعت99/07/1299/07/27حمید پورعیسی
780آشنایی با نرم افزارهای تخصصی مطالعات شبکه (PSSE)336724 ساعت99/07/1399/07/27عطائیان
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷۸۷ مورد.