فهرست کامل دوره ها - بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

ردیفنام دورهکد دورهمدت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانمدرس دوره
138------
16اخلاق حرفه ای923631400/01/181400/01/18آقای رفیعی
15قوانین و مقررات حقوقی قراردادها8370341400/01/221400/01/31آقای قره داغلی
1سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه(اتوماسیون اداری)8389121400/01/241400/01/25آقای آقاداوود
2حلقه های کنترل نیروگاه3195301400/01/281400/02/05آقای بساوندمنش
3مدیریت تعمیرات و نگهداری نیروگاه ها3231301400/01/291400/01/31آقای عرب شمالی
4فن ورز شبکه هوایی توزیع به روش خط گرم-راه دور7413200500400011921400/02/01_آقای رجایی زاده
5مدیریت تضاد بین فردی921541400/02/011400/02/01آقای رفیعی
14اجرای کابل خودنگهدار شبکه فشار ضعیف به روش خط گرم (گروه یک)8370341400/02/011400/02/03آقای سلیمی
9راهنمای سفیران سلامت107181400/02/021400/2/02طیبه تجری
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷۸۷ مورد.