فهرست کامل دوره ها - بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

ردیفنام دورهکد دورهمدت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانمدرس دوره
523پیشگیری و مدیریت تنش های اجتماعی8930899/09/1999/09/19****
543مهندسی مجدد در سازمان87812299/09/1699/09/30****
556فنون مذاکره و فن دفاع8170899/09/1299/09/18****
24پیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بیماریهای قلبی و عروقیtgcm=10551699/12/2399/12/26-
138------
326حقوق شهروندیtgcm-1078899/10/2099/10/29-
338آشنایی با نظام حقوق و دستمزد83331299/10/1399/10/24-
339حقوق شهروندی در نظام اداریTGCM1078899/10/1399/10/13-
342کلیات پیشگیری از وقوع جرمTGCM1069899/10/1699/10/16-
394بیماریهای نوپدید و راهکارهای پیشگیریTGCM-1010699/10/2999/11/06-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷۸۷ مورد.