اخبار

بازدید و نشست کنسولگری های کشورهای همسایه (افغانستان، پاکستان، ترکمنستان و ترکیه) در محل مجتمع آموزشی خراسان

بازدید و نشست کنسولگری های کشورهای همسایه (افغانستان، پاکستان، ترکمنستان و ترکیه) در محل مجتمع آموزشی خراسان

با هماهنگی دفتر نمایندگی وزارت امورخارجه در شرق و شمال شرق کشور، شرکت برق منطقه‌ای خراسان و مجتمع آموزشی خراسان، بازدید و جلسه گفتگو جهت توسعه خدمات آموزش‌های تخصصی برق به متقاضیان کشورهای همجوار در مجتمع آموزشی خراسان برگزار شد.

ادامه مطلب