کانون بازنشستگان

اسامی اعضای هیات موسس کانون بازنشستگان:

۱) سعید آزرم

۲) مهدی بزرگی

۳) عباس عسکری

۴) علی مسیبی بختیار

۵) سعید فلاح هروی

۶) فرح قربانی

۷) رسول نیازی

اسامی اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان:

۱) عباس عسکری

۲) رسول نیازی

۳) علی مسیبی بختیار

۴) سعید فلاح هروی

۵) منوچهر بختیار

اساسنامه کانون بازنشستگان را می توانید از لینک زیر دریافت بنمایید:

لینک دانلود اساسنامه

در ضمن جهت تماس با آقای عباس عسکری می توانید از ایمیل زیر استفاده بنمایید:

askariabbas1337@yahoo.com