امکانات و مراکز زیرمجموعه

برای دانلود فایل معرفی امکانات موسسه بر روی آیکون زیر کلیک کنید:


اسامی تمامی مجتمع ها، واحدهای آموزشی و دفاتر آموزشی مربوطه به شرح زیر می باشد:

مجموعه واحدها و دفاتر آموزشی
موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق
ردیف نام مجتمع نام دفتر آموزشی
۱ مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان دفتر آموزشی آذربایجان غربی
دفتر آموزشی اردبیل
۲ مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان دفتر آموزشی چهارمحال و بختیاری
دفتر آموزشی یزد
دفتر آموزشی کرمان
دفتر آموزشی هرمزگان
۳ مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی تهران دفتر آموزشی قم
دفتر آموزشی زنجان
دفتر آموزشی البرز
۴ مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی خراسان دفتر آموزشی گلستان
دفتر آموزشی خراسان شمالی
دفتر آموزشی خراسان جنوبی
دفتر آموزشی سیستان و بلوچستان
۵ مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غرب دفتر آموزشی همدان
دفتر آموزشی مرکزی
دفتر آموزشی کردستان
دفتر آموزشی ایلام
۶ مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس دفتر آموزشی بوشهر
دفتر آموزشی کهگیلویه و بویراحمد
۷ واحد آموزشی گیلان دفتر آموزشی قزوین
۸ واحد آموزشی مازندران دفتر آموزشی سمنان