جلسه گروه انرژی با شرکت پتروشیمی گردهمایی آموزشی  توسط مجتمع عالی تهران  مراسم تودیع و معارفه در واحد آموزشی اردبیل جلسه آموزشی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در محل دفتر مرکزی موسسه برگزار گردید. مرکز آموزش صنعت آب و برق در استان کهکیلویه و بویر احمد  افتتاح گردید. مراسم روز درختکاری در موسسه با حضور سرپرست موسسه و همکاران مراسم تکریم و معارفه رئیس مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس برگزاری دوره آموزشی بدو خدمت نیروهای جدید الاستخدام در دفتر آموزشی البرز با حضور مهندس مهاجری
حضور مدیران ارشد پتروشیمی زاگرس
جلسه گروه انرژی با شرکت پتروشیمی
به منظور برنامه ریزی بهینه دوره های آموزشی
گردهمایی آموزشی توسط مجتمع عالی تهران
تودیع و معارفه
مراسم تودیع و معارفه در واحد آموزشی اردبیل
حضور کارشناس سامانه تدارکات دولت در موسسه
جلسه آموزشی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در محل دفتر مرکزی موسسه برگزار گردید.
با حضور رئیس مجتمع عالی آموزشی فارس
مرکز آموزش صنعت آب و برق در استان کهکیلویه و بویر احمد افتتاح گردید.
روز درختکاری
مراسم روز درختکاری در موسسه با حضور سرپرست موسسه و همکاران
تکریم و معارفه
مراسم تکریم و معارفه رئیس مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس
برگزاری دوره آموزشی نیروهای جدید الاستخدام موسسه
برگزاری دوره آموزشی بدو خدمت نیروهای جدید الاستخدام در دفتر آموزشی البرز با حضور مهندس مهاجری
حضور مدیران ارشد پتروشیمی زاگرس
1398/2/23
به منظور برنامه ریزی بهینه دوره های آموزشی
1398/2/18
تجلیل از کارگر
1398/2/17
حضور مدیران ارشد پتروشیمی زاگرس
1398/2/23
به منظور برنامه ریزی بهینه دوره های آموزشی
1398/2/18
تجلیل از کارگر
1398/2/17

    سومین جشنواره انتخاب مهندسان نمونه که در استان آذربایجان شرقی برگزار گردید دکتر یوسف پریش رئیس مجتمع عالی آموزشی آذربایجان وابسته به موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب وبرق به عنوان مهندس نمونه سال 97 انتخاب گردید. در این جشنواره با حضور مجمع مهندسان و همچنین اداره راه و شهر سازی استان آذربایجان شرقی، دکتر یوسف پریش مفتخر به دریافت لوح تقدیر و تندیس جشنواره مهندسان نمونه گردید.

 به گزارش روابط عمومی دوره آموزشی ایمنی خط گرم با رویکرد بر خطوط هوایی و سرویس، تعمیر و نگهداری پست های زیرزمینی با حضور 30 نفر از کارشناسان و تکنسین های شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی در مجتمع عالی آموزشی آذربایجان وابسته به موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق برگزار گردید. در این دوره آموزشی فراگیران، با روشهای جلوگیری از بروز حوادث در خطوط هوایی و پست های زمینی وهمچنین شناسایی خطرات و مقابله با آن را آشنا شدند.

د  دوره آموزشی کیفیت منابع آبهای زیرزمینی  در مجتمع عالی آموزشی آذربایجان(تبریز) با حضور مدیران و کارشناسان ارشد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی در این دوره آموزشی که با شرکت 39 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی در محل مجتمع عالی آذربایجان وابسته به موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب وبرق برگزار شد، مباحث مختلفی در ارتباط با مشکلات و عوامل آلودگی آبهای زیرزمینی و منابع آلوده کننده و روشهای بهبود آن مورد بحث وبررسی قرار گرفت.

مجتمع عالی آموزشی غرب وابسته به موسسه، میزبان مدیران صنعت آب وبرق استان کرمانشاه جهت برگزاری کارگاه آموزشی در حوزه قوانین حقوقی بود. این کارگاه آموزشی که بنا بر تقاضای مدیران عامل شرکتهای صنعت آب وبرق استان کرمانشاه برگزار شده، شرکت کنندگان به مدت 8 ساعت در کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین مالکیت و ضوابط تنظیم توافقات و معاهدات حضور داشتند.


مجتمع عالی آموزشی آذربایجان وابسته به موسسه آموزش عالی  برنده مناقصه آموزشی نیروگاه شهید رجایی قزوین گردید.

 

به گزارش روابط عمومی مجتمع آذربایجان، موضوع مناقصه، واگذاری و برنامه ریزی دوره های آموزشی تخصصی در دو سطح تکنسینی و کارشناسی  برای کارکنان شرکت مدیریت تولید برق نیروگاه شهید رجایی می باشد. این آموزش در بخش های شغلی 10000-200000-30000 و 40000 به مدت یک سال توسط مجتمع عالی آذربایجان اجرا می گردد. 

به گزارش روابط عمومی بر اساس تفاهم نامه شرکت توزیع نیروی برق تبریز با مجتمع عالی آذربایجان، دوره های ایمنی برق در سطح مقدماتی و پیشرفته در محل مجتمع برگزار می گردد.

 

برگزاری دوره های ایمنی برق در سه سطح کارگری-تکنسینی و کارشناسی برای پرسنل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان بوده و در محل مجتمع عالی آذربایجان می باشد. لازم به ذکر است شروع این دوره ها از شهریور 97 و تا اردیبهشت سال 98 ادامه خواهد د اشت.