مؤسسه آموزش عالي علمي ـ كاربردي صنعت آب و برق در سال 1359 تحت نام ستاد سازندگي و آموزش تاسيس و فعاليت خود را آغاز كرد و هم اكنون با نزدیک به 4 دهه  فعاليت ، در زمرة، يكي از با سابقه‌ترين و مجهزترين مراكز آموزشهاي علمي ـ كاربردي و ضمن خدمت كشور به شمار مي‌آيد.

اين مؤسسه با برخورداري از امكانات شش مجتمع بزرگ عالي آموزشي و پژوهشي ، شش واحد آموزشي بوده که  وظيفه تربيت و تأمين نيروي انساني متخصص صنعت آب و برق كشور را به عهده دارد. اين مراكز عبارتند از:

مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي آذربايجان ( تبريز )                      

مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي اصفهان ( اصفهان )                    

مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي خراسان ( مشهد )                    

مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي غرب ( كرمانشاه )                       

مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي فارس ( شيراز )                         

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی تهران(تهران)

واحد آموزشي  مازندران ( ساری)

واحد آموزشي گيلان ( رشت )

واحد آموزشي زاهدان ( زاهدان )

واحد آموزشي قنات ( تفت )

واحد بين المللي آموزش عالي قشم

واحد آموزشي بناب

مرکز آموزشی البرز-زنجان و قم تحت پوشش مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی تهران

     علاوه بر اين مؤسسه داراي برخي دفاتر آموزشي است كه تحت پوشش مجتمع هاي عالي آموزشي و پژوهشي فعاليت مي كنند. دفاتر آموزشي همدان، اروميه، بوشهر و سنندج از آن جمله است.

 

حدود فعاليت مؤسسه

مؤسسه در چارچوب ضوابط و مقررات وزارت نيرو و نيز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به منظور پاسخگويي به نيازهاي صنعت آب و برق در سه حوزه اصلي فعاليت مي كند:

1ـ برنامه‌ ريزي و اجراي دوره‌ هاي آموزشي كوتاه مدت در جهت رشد و ارتقاي كاركنان صنعت آب و برق.

2ـ اجراي دوره هاي بلند مدت كارداني و كارشناسي علمي ـ كاربردي تا سال 1396

3ـ اجراي پژوهش هاي كاربردي.

 

تنوع دوره هاي آموزشي

دوره هاي آموزشي در گرايشهاي شبكه و انتقال نيروي برق، عمران، نيروگاه، رايانه، اداري، مالي و مديريت و در دو نوع كوتاه مدت و بلند مدت و پودماني برگزار مي شود و در پايان هر دوره براي كارورزان دوره هاي كوتاه مدت، گواهينامه ( با مجوز وزارت نيرو ) و براي دانشجويان گواهي فراغت از تحصيل ( با مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ) اعطاء مي‌شود.  

 

دوره هاي كوتاه مدت

اين دوره‌ها كه به منظور ارتقاي دانش و مهارت كاركنان صنعت آب و برق برگزار مي‌شود، طيف وسيعي دارد؛ بخشي از آنها در قالب طرح رشد و ارتقاي كمك كارشناسي، تكنيسيني، كارشناسي و مديريت و بخشي ديگر در قالب دوره هاي تخصصي و اختصاصي، براساس نياز شركت‌ها طراحي و اجراء مي شود. سالانه بيش از 15000 نفر ماه ازآموزش‌هاي اجراء شده در مراكز آموزشي مؤسسه، به دوره‌هاي كوتاه مدت اختصاص دارد.

 

گروه هاي آموزشي

هر يك از مجتمع هاي عالي آموزشي و پژوهشي اين مؤسسه داراي گروه هاي آموزشي برق، آب و محيط زيست، نيروگاه و آموزش هاي مديريت، علوم پايه و رايانه هستند كه با آزمايشگاه ها و كارگاه هاي مجهز، آموزش هاي علمي و عملي كارورزان و دانشجويان را به عهده دارند.

هم اكنون 18  نفر عضو هيأت علمي ـ صنعتي  در گروه هاي آموزشي مؤسسه در حال فعاليت هستند.

 

امكانات آموزشي و پژوهشي  

مجتمع هاي عالي و واحد هاي آموزشي ياد شده، از فضاهاي آموزشي مناسب، كارگاه ها و آزمايشگاه ها، مركز محاسبات، كتابخانه، وسايل سمعي و بصري و آزمايشگاه زبان بهره مندند. مساحت كل مراكز آموزشي تابع مؤسسه بالغ بر 65 هكتار و زير بناي آن نزديك به 10 هكتار و ظرفيت آموزشي طراحي شده آنها 4000 هزار نفر لحظه است.

 

امكانات پشتيباني

كارورزان و دانشجويان از امكانات پشتيباني نظير سالنهاي اجتماعات، خوابگاه، غذا خوري و سالنهاي ورزشي بهره‌ مند مي باشند.