چاپ        ارسال به دوست

موسسه آموزش عالي علمي كاربردي صنعت آب و برق

آگهي ارزيابي كيفي مزايده گران ( دو مرحله ای )

آگهي ارزيابي كيفي مزايده گران  ( دو مرحله ای )

موسسه آموزش عالي علمي كاربردي صنعت آب و برق در نظر دارد نسبت به ارزيابي متقاضیان جهت اخذ خدمات پشتیبانی دوره های شغلی سازمانی مجتمع عالی آموزشی پژوهشی تهران شامل همکاری در اجرای فعالیت های آموزشی و تامین منابع مالی ،اقدام نماید.

محدوده جغرافيايي ارائه خدمات استان هاي قم ،البرز،زنجان و تهران مي باشد و كليه شركت‏هاي متقاضي داراي تجربه و ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مي توانند با ارائه معرفي‏نامه كتبي حداكثر تا هفت روز کاری پس از انتشار اين آگهي جهت خرید  فرم پرسش‏نامه ارزيابي كيفي به دفتر مرکزی موسسه به نشاني تهران، انتهای بزرگراه حکیم غربی،بلوار جوانمردان (تعاون )،بین شهید فرساد شرقی (آلاله )و شربیانی ،موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت آب و برق ، مراجعه نمايند و حداكثر ظرف مدت تعيين شده در پرسش‏نامه مذكور، آن را تكميل و به دبیر خانه موسسه به نشانی مذکور تحویل نمايند. پس از بررسي اسناد و مدارك واصله در چارچوب ضوابط و مقررات از متقاضيان واجد شرايط و صلاحيت براي دريافت اسناد و مدارك مزايده، دعوت به عمل خواهد آمد.

بديهي است به اسنادي كه پس از پايان مهلت تعيين شده تحويل شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد و تسليم پرسش‏نامه تكميل شده هيچ‏گونه حقي را براي متقاضيان جهت شركت در مزايده ايجاد نخواهد كرد.

هزينه هاي مربوط به چاپ فراخوان ، به عهده برنده مزايده مي باشد .


١٠:٥٧ - يکشنبه ٣١ تير ١٣٩٧    /    شماره : ١٦٢    /    تعداد نمایش : ٨٧٦