منو اصلی
مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان
آزمون استخدامی تعاونی های شرکت برق منطقه ای اصفهان
به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان : آزمون استخدامی تعاونی های استان اصفهان در 16 بهمن ماه برگزار گردید.
 ١١:٤٦ - چهارشنبه ٢١ بهمن ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
یکصد وبیست ودومین شورای موسسه
یکصد وبیست ودومین شورای موسسه در سیزدهم و چهاردهم بهمن ماه در سالن کنفرانس مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس برگزار گردید.
 ١١:٠٣ - دوشنبه ١٩ بهمن ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
رئیس واحد آموزشی تهران اهم فعالیتهای چند ماهه را تشریح کرد
برگزاری آزمون استخدامی شهرداری های استان آذربایجان شرقی
دوره آشنایی با قانون گزینش کشور
آگهي ارزيابي كيفي مزايده گران
بازدید دکتر توکلی ریاست موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب وبرق از دفترآموزشی بناب / نشست با نماینده مجلس شورای اسلامی و فرماندار شهرستان بناب
آغاز ثبت نام استخدامی جدید وزارت نیرو
دیدار رئیس موسسه آموزش عالی علمی -کاربردی صنعت آب و برق با مدیر عامل شرکت برق منطقه ای زنجان
تجلیل از مجریان آزمون استخدامی وزارت نیرو
یکصدو بیست ویکمین جلسه شوراي موسسه
دانشجو قشر برگزیده جامعه
اخبار > آزمون استخدامی وزارت نیرو - اردیبهشت ماه 1394


  چاپ        ارسال به دوست

آزمون استخدامی وزارت نیرو

آزمون استخدامی وزارت نیرو - اردیبهشت ماه 1394

ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ  زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺮ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻛﺸﻮر، در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺠﻮزﻫﺎي اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲﺻﺎدره ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ  ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ غير دولتى  ، تعداد 1796 ﻧﻔﺮ را از ﺑﻴﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻋﺎﻟﻲ دانشگاهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش عالی  ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ وزارت ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري، از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﮔﺰﻳﻨﺶ، در ﺻﻮرت  ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﺣﺪ ﻧﺼﺎب  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻲ کنند.

برای مشاهده  آگهی و ثبت نام در آزمون اینجا  را کلیک نمایید

 

 


١٤:١٦ - سه شنبه ١ ارديبهشت ١٣٩٤    /    شماره : ٥٧    /    تعداد نمایش : ١٣٦٢