به روز شده در تاریخ سه شنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٧ -
مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي اصفهان
در يك نگاهامكاناتگروههاي آموزشيدوره‌هاي بلند مدتاطلاعات تماس

مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي اصفهان در سال 1362 در زميني به مساحت حدود 40 هكتار با زير بناي 25000 متر مربع براي يك هزار نفر لحظه احداث شده و در آن كليه فضاها و امكانات مورد نياز از قبيل كلاسها، اتاق مدرسان، آزمايشگاه، كارگاه، كتابخانه، خوابگاه، مسجد، سالن اجتماعات، سالن سمعي بصري، سلف سرويس، سالن سر پوشيده ورزشي و زمين هاي ورزشي مهيا شده است.
استان‌هاي حوزه فعاليت: اصفهان، كرمان، يزد، هرمزگان، چهارمحال و بختياري
   
مراكزآموزشي وابسته : واحد آموزش قنات، واحد آموزشي قشم
   
نيروي انساني و كادر متخصص
    تعداد كادر هيئت علمي ـ صنعتي تمام وقت مجتمع در حال حاضر23 نفر و تعداد كادر هيئت علمي ـ صنعتي نيمه وقت 25 نفر از خبرگان صنعت آب و برق است. تعداد كل كاركنان مجتمع نيز بالغ بر 70 نفر مي باشد.
   
قابليتهاي مشاوره مهندسي و خدمات فني
  با توجه به امكانات تخصصي موجود در مجتمع در راستاي  توليد و تدوين دانش فني ـ تخصصي، تا كنون پروژه هاي علمي و تحقيقاتي، مشاوره هاي مهندسي و خدماتي در رابطه با وزارت نيرو و صنايع ديگر انجام پذيرفته و مي پذيرد.