به روز شده در تاریخ سه شنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٧ -
مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي فارس
در يك نگاهامكاناتدوره هاي تخصصي
   

 

مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي فارس در سال 1373 بافضاي آموزشي 12000 متر مربع از سال 1373 عهده‌دار آموزش شاغلان وزارت نيرو در استان‌هاي فارس، بوشهر و كهكيلويه و بوير احمد شد. از سال 1374 نيز اجراي دوره‌هاي بلند مدت در دستور كار اين مجتمع عالي قرار گرفت.


 
  استان‌هاي حوزه فعاليت: فارس، بوشهر، كهكيلويه و بويراحمد

  مراكزآموزشي وابسته : واحد آموزشي بوشهر