به روز شده در تاریخ جمعه ٣٠ فروردين ١٣٩٨ -
مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي غرب
در يك نگاهامكاناتگروههاي آموزشي
                     

مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي غرب در سال 1364 و در زميني به مساحت 21000 متر مربع احداث شده و مسئوليت اجراء آموزش هاي مورد نياز شاغل در شركت‌هاي وزارت نيرو در استانهاي غرب كشور را عهده دار بوده و از سال 1368 اقدام به اجراء دوره هاي كارشناسي و كارداني علمي‌ـ كاربردي نموده است.‏

    
استان‌هاي حوزه فعاليت: كرمانشاه، كردستان، همدان، لرستان، ايلام، مركزي  
     
مراكزآموزشي وابسته : واحد آموزشي همدان ،واحد آموزشي سنندج ، واحد آموزشي ايلام  
     
ظرفيت آموزشي: مجتمع غرب توانايي ارائه سالانه دو هزار نفر ماه آموزش هاي تخصصي كوتاه مدت و 500 نفر بلندمدت را دارد. تقسيم مي شوند.