به روز شده در تاریخ سه شنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٧ -
مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي خراسان
در يك نگاهامكاناتگروههاي آموزشي
مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي خراسان در سال 1361 در زميني به مساحت 10 هكتاردر جنوب شرقي شهر مشهد واقع گرديده و با داشتن زير بنائي حدود 000 / 30 متر مربع وظيفه ارائه آموزش هاي كوتاه مدت و بلند مدت در زمينه هاي صنعت آب و برق در استان هاي شرقي و جنوب شرقي كشور را بر عهده دارد.  
استان‌هاي حوزه فعاليت: فارس، بوشهر،خراسان (شمالي، رضوي، جنوبي)، سيستان و بلوچستان، سمنان
 
   
  مراكزآموزشي وابسته : واحد آموزشي زاهدان،واحد آموزشي بيرجند، واحد آموزشي بجنورد، واحد آموزشي گلستان