مؤسسه آموزش عالي – علمي كاربردي صنعت آب و برق با هدف ارتقاي سطح دانش فني و تخصصي استادان، بالا بردن سطح دانش و آگاهي دانشجويان و كمك به افزايش توانايي‌هاي علمي كارشناسان و متخصصان اقدام به تأليف كتب و بسته هاي آموزشي مورد نياز در گرايش‌هاي آب و آبفاضلاب، برق، مكانيك و عمران نموده است

در اين رابطه، از معلومات و تجربيات اعضاي هيأت علمي – صنعتي مجتمع‌هاي وابسته و همچنين كارشناسان و متخصصان در شركت‌هاي تابعه وزارت نيرو بهره‌مند بوده‌ايم. حاصل بيش از سه دهه فعاليت در اين زمينه، انتشار بالغ بر سي و چهار عنوان درس نامه آموزشي و كتاب مي‌باشد كه مشخصات آن‌ها در اين مجموعه درج شده است


رديف

 

عنوان كتاب

مؤلف

سال انتشار

قطع

موجودي

قيمت

   

1

 

اصول بهره برداري از شبكه هاي توزيع

مهندس جاجرمي

چاپ دوم 1378

رحلي

ندارد

23000 ريال

   

2

 

فن و كمپرسور

مهندس روح ا... قلي پور

مهدس خليل جنت دوست

چاپ دوم 1375

رحلي

ندارد

11000 ريال

   

3

 

پمپ

مهندس قلي پور ، مهندس پرتونيا، مهندس رفيعي سخايي

چاپ دوم 1378

رحلي

ندارد

17500 ريال

   

4

 

اصول بهره برداري از پستهاي فشار قوي

مهندس حسن مسائلي

مهندس فريدون مختاري

چاپ سوم 1380

رحلي

ندارد

8500 ريال

   

5

 

آبرساني و توزيع آب شهري

مهندس علي روان

چاپ دوم 1378

رحلي

ندارد

11500 ريال

   

6

 

سيستمهاي توزيع انرژي الكتريكي طرح و نوسازي

مهندس عباس شهرآئيني

مهندس علي جاجرمي

چاپ دوم 1380

رحلي

ندارد

33000 ريال

   

7

 

ترانسفورماتور

مهندس اميرقلعه نوي

چاپ پنجم1389

رحلي

دارد

87000  ريال

   

8

 

اصول عيب يابي كابلهاي زيرزميني

مهندس هاشم دلاوري

1378

وزيري

ندارد

21000 ريال

   

9

 

كاربرد مواد كامپوزيت پيشرفته در مهندسي ساختمان 

دكتر حميد وارسته پور

1378

وزيري

ندارد

12000 ريال

   

10

 

ايمني در تاسيسات آب و فاضلاب 

مهندس محسن عابدي

1378

وزيري

ندارد

12000 ريال

   

11

 

ديگهاي بخار

مهندس خليل جنت دوست

چاپ دوم 1384

رحلي

ندارد

17500ريال

   

12

 

روشهاي اجراي طرحهاي آب و فاضلاب

مهندس علي اكبر نظام آبادي

1379

رحلي

ندارد

26000 ريال

   

13

 

ايمني در برق

مهندس عبدالخالق مجيري

چاپ هفتم 1389

وزيري

دارد

 88000 ريال

   

14

 

تصفيه فاضلاب

دكتر كاظم ندافي

1379

وزيري

ندارد

31000 ريال

   

15

 

هيدورلوژي

مهندس اكبريان اقدم و

مهدس ناصر فرضي

1379

رحلي

ندارد

31000 ريال

   

16

 

عمليات لوله گذاري شبكه هاي آب و فاضلاب

مهندس محسن عابدي

1379

رحلي

ندارد

12500 ريال

   

17

 

كندانسور

مهندس موسي ميالي

1379

وزيري

ندارد

17000 ريال

   

18

 

نقشه خواني الكتريكي

مهندس افشين روشن ميلاني

1380

رحلي

ندارد

23000 ريال

   

19

 

توربين هاي گازي

مهندس گلزاري اسكويي

1380

رحلي

ندارد

15500 ريال

   

20

 

اصول هيدروژئولوژي كاربردي

مهندس خورسندي آقايي

1380

وزيري

ندارد

33000 ريال

   

21

 

ميكروبيولوژي كاربردي

دكتر گاگيك بدليانس

1381

وزيري

ندارد

30000 ريال

   

22

 

شبكه هاي هوايي توزيع برق

مهندس كريم روشن ميلاني

چاپ ششم 1389

رحلي

ندارد

81000 ريال

   

23

 

روغن كاري ياتاقان ها و تعميرات آنها

مهندس خليل جنت دوست

1382

وزيري

ندارد

14500 ريال

   

24

 

بسته آموزشي سيستم هاي توزيع انرژي الكتريكي

مهندس علي جاجرمي

1387

رحلي با cd

ندارد

95000 ريال

   

25

 

توليد انرژي الكتريكي-2

مهندس نادر رفيعي

چاپ اول 1386

وزيري

دارد

110000 ريال

   

26

 

مباني حفاظت سيستم هاي قدرت

مهندس مرتجي و همكاران

چاپ دوم 1390

وزيري

ندارد

80000 ريال

   

27

 

توليد انرژي الكتريكي -1

مهندس نادر رفيعي

چاپ اول 1388

وزيري

دارد

50000 ريال

   

28

 

بسته آموزشي اصول توليد، انتقال و توزيع انرژي الكتريكي

مهندس سعيد اميني

 تيرماه 1388

رحلي با cd

دارد

143000 ريال

   

29

 

بسته آموزشي ترانسفورماتور

مهندس خيراله ميرزايي

چاپ اول 1388

رحلي با cd

دارد

143000 ريال

   

30

 

بسته آموزشي پستهاي فشارقوي و تجهيزات مربوط

مهندس عليرضا قهرماني، مسائلي، شريعت

چاپ اول 1388

رحلي با cd

دارد

143000 ريال

   

31

 

پستهاي فشار قوي و تجهيزات مربوط 1 و 2

مهندس عليرضا قهرماني

 آبان ماه 1388

وزيري

ندارد

58000 ريال

   

32

 

اصول مهندسي فشارقوي و عايق هاي الكتريكي(1)

مهندس فرخ فتاحي

چاپ اول 1388

وزيري

دارد

72000 ريال

   

33

 

بسته آموزشي توسعه، تجهيز و بهره برداري از چاه

حسين هاشمي

1388

رحلي با cd

دارد

125000 ريال

   

34

 

بررسي سيستم هاي قدرت پيشرفته-1

مهندس رضا  قربانپورطاهري

چاپ اول 1388

وزيري

دارد

110000 ريال

   

35

 

بسته آموزشي پمپ و ايستگاههاي پمپاژ

مهندس روح اله قلي پور

چاپ اول 1389

رحلي با cd

دارد

138000 ريال

   

36

 

بسته آموزشي بررسي سيستم هاي قدرت (پخش بار و پايداري)

مهندس احمد رشتچي زاده

چاپ اول 1389

رحلي با cd

دارد

123000 ريال

   

37

 

بسته آموزشي شناخت لوازم و استاندارد شبكه هاي توزيع

مهندس مسعود صفرزاده

دي 1390

رحلي با cd

دارد

168000 ريال

   

38

 

حفاظت تجهيزات نيروگاهي

مهندس مصطفي قلم چي

1397

وزيري

دارد

300000 ريال

   
39  

الكترونيك كنترل فرآيندهاي اتوماتيك

مهندس محمد جعفر بهمني

دي 1389

وزيري

دارد

178000 ريال

   
40 بهره برداری نیروگاه های سیکل ترکیبی مهندس علی اکبر مهدی پور 1397 وزیری دارد 500000       دانلود : publication.doc           حجم فایل 97 KB