به روز شده در تاریخ سه شنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٧ -
واحد آموزشي مازندران
در يك نگاهامكاناتكارگاه‌هاآزمايشگاه‌هااطلاعات تماس


واحد آموزشي مازندران در سال 1379 با مجموع مساحت 2100 مترمربع تاسيس و ارائه آموزش هاي مورد نياز صنعت آب و برق منطقه ( استان هاي مازندران ، گلستان و سمنان ) را آغاز نمود. اين واحد همكاري با دانشگاه جامع علمي كاربردي را از سال 1380 شروع نموده است.