مرحله نوین آموزش در وزارت نیرو در سال 1359 با آغاز فعالیت ستاد سازندگی و آموزش معنا یافت. این ستاد با گسترش و توسعه مراکز آموزشی ، هم اکنون با نام موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب وبرق به عنوان یکی از با سابقه ترین مراکز آموزش، به آموزشهای علمی-کاربردی و ضمن خدمت ادامه می دهد. هم اکنون موسسه دارای مجتمع های عالی آموزشی و پژوهشی، واحد های آموزشی و دفاتر آموزشی در سراسر کشور می باشد که همه از طریق ارائه آموزش های تخصصی و کاربردی، آموزشهای بین الملل، آموزشهای ضمن خدمت کارکنان صنعت آب و برق و آموزشهای مجازی نقش به سزایی در صنعت آب و برق کشور دارند. قابل ذکر است تعداد قابل توجهی از فارغ التحصیلان این موسسه در پست های کلیدی کارشناسان ارشد و مدیران صنعت مشغول به فعالیت می باشند.

اهم عملکرد موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب را می توان به صورت ذیل خلاصه نمود.  

     1 .تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص علمی در صنعت آب وبرق توسط مراکز آموزش عالی علمی کاربردی با رشته های تخصصی صنعت آب وبرق

   2 .ارتقاءمیانگین سطح علمی(جمعیت دارای تحصیلات عالی) و دانش نیروی انسانی شاغل در صنعت آب وبرق

   3. ایجاد مراکز آموزشی تخصصی صنعت آب برق در سطح کشور در قالب مجتمع ها، واحدها ودفاتر آموزشی

   4 .توسعه کمی و کیفی در چاپ و تولید کتب علمی و دانشگاهی حوزه صنعت آب وبرق

   5 .استفاده از فناوری های نوین وایجاد جنبش خدمات الکترونیکی در حوزه آموزش صنعت آب و برق 

  6. همکاری در برگزاری کنفرانس های علمی تخصصی ملی و بین المللی حوزه صنعت آب وبرق

   7 .تربیت مربی وکادر علمی تخصصی در صنعت آب وبرق

   8. ایجاد قطب های تخصصی آموزش در صنعت آب وبرق در سراسر کشور 

  9. کمک به رشد توسعه صنعت آب و برق کشور از طریق آموزش ها و پژوهش های تخصصی وکاربردی

10.رشد دینی ومعنوی پرسنل صنعت آب وبرق توسط آموزش های دینی و فرهنگی

11.گسترش فرهنگ ایمنی در صنعت آب و برق با آموزش های تخصصی حوزه ایمنی

 

موسسه با برخورداري از امكانات شش مجتمع بزرگ عالي آموزشي و پژوهشي ،دو واحد آموزشي بوده که  وظيفه تربيت و تأمين نيروي انساني متخصص صنعت آب و برق كشور را به عهده دارد. اين مراكز عبارتند از:

مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي آذربايجان ( تبريز )                      

مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي اصفهان ( اصفهان )                    

مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي خراسان ( مشهد )                    

مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي غرب ( كرمانشاه )                       

مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي فارس ( شيراز )                         

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی تهران(تهران)

واحد آموزشي  مازندران ( ساری)

واحد آموزشي گيلان ( رشت )

     علاوه بر اين مؤسسه داراي برخي دفاتر آموزشي است كه تحت پوشش مجتمع هاي عالي آموزشي و پژوهشي فعاليت مي كنند..